Emotionele Fitheid

Mensen die bij me langskomen in mijn praktijk hebben vaak voordien al tal van andere stappen ondernomen op vlak van persoonlijke ontwikkeling. En hoewel het hen interessante inzichten en bruikbare tools brengt, merken ze ook dat hun verstand vernuftig genoeg is om kort nadien nieuwe barricades en vluchtwegen te genereren, nieuwe verdedigings- en coping strategieën te ontwikkelen. 

Wanneer tijdens mijn verlof saaiheid, verveling of onrust de kop opstak, merkte ik al snel dat ik vanuit reactie meteen voor verstrooiing ging zorgen; vb. door even op mijn gsm te kijken, iets te eten, to do lijstjes op te stellen of uitstapjes te plannen. 

Wanneer ik er echter bewust voor koos om mijn aandacht niet langer te richten op afleiding en mezelf toestond om gewoon ‘te zijn’ met saaiheid, kon ik connectie maken met mijn lichaam en op dat moment kwam verdriet naar boven. Kort nadien rolden er tranen over mijn wangen en opnieuw ging ik oordeelvrij dit verdriet doorvoelen.

Ik herinner me dat ik vroeger bang was om tranen toe te laten en schrik had voor wat dat teweeg zou brengen. “Niet opnieuw van die drama toestanden”, “wat stel ik me toch aan”, “wat zullen anderen wel van me denken”, … Ik herinner me ook dat ik toen zocht naar een oorzaak en een verklaring. Vanwaar komt dit verdriet? Wie heeft het veroorzaakt? Hoe kan ik het oplossen? En zo vluchtte ik weg in een rationele benadering, in uitleg, woorden en verhalen. 

Merk je verveling, eenzaamheid of leegte op? 

 • Observeer jezelf
  Wat doe je wanneer dit zich aandient? Waarin zoek je afleiding? Waarheen vlucht je? 
   
 • Sta stil en word stil.
  In die stilte ontstaat de ruimte om je gevoelens te doorvoelen. 
   
 • Wees oordeelvrij. 
  Wanneer je er zonder oordeel naar kijkt, transformeert het als vanzelf naar vreugde, liefde en vrijheid.

In het begin kan het wat onwennig aanvoelen of eng zijn. Dan is het goed om iemand op te zoeken waar je je veilig bij voelt, iemand die voor jou tijdens dit proces de ruimte kan houden. Ik bied je bij Drops op Awakening deze veilige ruimte en ontvang je met open hart en open armen. 


Met liefs en tot snel!
Inge  🌸